Projeler

"The important thing is to never stop questioning." ― Albert Einstein

elektrokimyasal yüzeyler ve biyomalzemeler araştırma grubu - projeler

34. Nanokompozit Tabakası İçeren DNA Biyosensörünün Hazırlanması ve DNA Antikanser İlacı Etkileşiminin İncelenmesi, Hızlı Destek

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2020-2021

33. Gıda ve Su Örneklerinde Pestisitlerin Ultra Hassas Algılanması İçin Protein Temelli Yeni Nesil Nanosensörlerin Tasarımı, K. Araştırma

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Araştırma Projesi, 2019-2022

32. Elektrokimyasal İmpedimetrik Sensörlerin Geliştirilmesi ve Uygulamaları

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Doktora Tez Projesi, 2018-2022

31. Hastalıkların Erken Tespiti İçin İn Vitro Diyagnostik Sistemlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Doktora Tez Projesi, 2018-2022

30. Elektrokimyasal Tekniklerle Yarıiletken İnce Film Üretimi ve Uygulamaları

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Araştırma Projesi, 2018-2020

29. Moleküler Baskılanmış Kapasitif Sensörlerin Üretimi ve Uygulaması

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Araştırma Projesi, 2017-2020

28. Dopamin Teşhisi İçin Düşük Maliyetli Yüksek Duyarlık ve Seçicilik Gösteren Sensörlerin Geliştirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2018-2019

27. Kil Bazlı Nanokompozit Yapıların Elektrokimyasal Biyosensör Uygulamasının Geliştirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2018-2019

26. Sentetik Kannabinoid ve Katinonların Hızlı Ucuz ve Yüksek Performanslı Tayinine Yönelik Nanosensörlerin Hazırlanması

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Araştırma Projesi, 2017-2019

25. Potansiyel Altı Depozisyon Yöntemiyle UPD Ultramikroelektrot Üretimi ve Elektrokatalitik Performansının Ortaya Çıkarılması

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Kapsamlı Araştırma Projesi, 2017-2019

24. Baharatlardaki Tağşişin Ekonomik, Hızlı ve Duyarlı Tespitine Yönelik Kolorimetrik Test Striplerinin Geliştirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2017-2018

23. Tek Kullanımlık DNA Sensörlerinin Hazırlanması, B. Başarı

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2017-2018

22. Peptit Nanopartikül Temelli Gerilim Duyarlı İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi, Hızlı Destek

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi,  Hızlı Destek Projesi, 2017-2018

21. Yeni Kuşak Yüksek Kalitede Nanoteknolojik Güneş Paneli Tasarımı Üretimi ve Tarım Sektöründe Kullanımı

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi,  Hızlı Destek Projesi, 2015-2018

20. Zirai Ürünlerde Pestisitlerin Hızlı Tayini için Elektrokimyasal Nanosensör

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, (TAGEM), AR-GE Projesi, 2012- 2018

19. Glisin Polimerizasyonu ve Optimizasyonu”, B. Başarı,

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2016-2017

18. Modifiye Grafit Elektrot Kullanılarak Doksorubisinin Elektrokimyasal Tayini

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2016-2017

17. Endokrin Bozucu Ftalat ve Bisfenol A (BPA)’nın Elektrokimyasal Tayini İçin Yeni Platformların Oluşturulması

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2016-2017

16. Azo Boyar Madde Sentezi ve Karakterizasyonu

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2016-2017

15. Doğal Sulardaki Bakır Tayini İçin Duyarlı ve Yeni Nesil Analitik Yöntemlerin Geliştirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2016-2017

14. Güneş Pillerinde Plazmonik Güçlendirme, B. Başarı,

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2015-2016

13. Çinko Oksitin Elektrokimyasal Performansının İncelenmesi, B. Başarı

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2015-2016

12. Üçüncü ve dördüncü kuşaktan seçilmiş bazı sefalosporinlerin modifiye kalem grafit elektrot kullanılarak elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi ve farmasötik preparatlardan analizleri

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2015-2016

11. Bisfenol A’nın Elektrokimyasal Tayini

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2015-2016

10. Tamoksifenin Biyoyararlanımın Araştırılması ve Elektrokimyasal Tayini

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, Hızlı Destek Projesi, 2015-2016

9. Ambalaj Malzemelerinden Gıdaya Bulaşan Ve Gıda Güvenilirliğini Tehdit Eden Maddelerin Yeni Ucuz Ve Hızlı Nanoteknolojik Yöntemle Tespiti

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, AR-GE projesi, 2013-2015

8. Bazı Ağır Metallerin Modifiye Kalem Grafit Elektrot (PGE) Kullanılarak Elektrokimyasal Yöntemle Tayini

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2014-2015

7. Potansiyel Altı Depozisyonu (UPD) Temel Alan Elektrokimyasal Kodepozisyon Yöntemiyle Yarıiletken Üretimi

Tübitak, 1002- Hızlı Destek Programı, 2014

6. Medikal Sterilizasyon Kontrolünde Kullanılan İndikatörlerin Üretimi

SANTEZ.  2013

5. Elektrokimyasal Olarak Üretilen Nanoelektrotlar ile DNA Tayini

Tübitak (TBAG), 2009

4. Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) ve Raman Spektroskopisine dayanan DNA tayin platformları

Tübitak, 2008-2011

3. Nanokristal ZnO’in polikristal ve tek kristal yüzeylere elektrodepozisyonu ve uygulamaları

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2009

2. Poli(vinilferrosenyum) Modifiye Elektrotlarla Elektrokimyasal DNA Biosensörlerinin Hazırlanması

Tübitak (TBAG), 2008

1. İletken Polimerler, Redoks Polimerleri ve Kompozitlerinin Elektrokimyasal Sentezi ve Uygulamaları

Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2006