Araştırma Alanları

If we knew what it was we were doing, it would not be called research, would it?”― Albert Einstein

elektrokimyasal sentez ve biyoelektrokimya

1. Elektrokimyasal Sentez

 • Farklı metal oksit elektrotların elektro sentezi ve elektrokatalizör olarak elektrokatalitik performanslarının incelenmesi.

 • Metalik elementlerin elektrotlar üzerine elektrokimyasal düşük potansiyel birikimi (upd): bileşik yarı iletken nanofilmlerin üretimine yönelik atomik seviyedeki süreçlere ilişkin önemli bir bakış.

 • Ultramikroelektrotların (UME'ler) elektrokimyasal üretimi ve uygulamaları.

 • Sanayi amaçlı azo-bileşiklerin elektrosentezi üzerine elektrokimyasal çalışmalar.

 • Farklı iletken polimer ve kopolimerlerin pillere, sensörlere, elektrokromik cihazlara ve elektronik cihaz uygulamalarına yönelik elektrosentezi.

 • Moleküler baskılı polimerlerin (MIP'ler) elektrokimyasal sentezi.

2. Biyoelektrokimya ve Elektroanalitik Kimya

 • Teşhis uygulamaları için biyomalzemeler, nanopartiküller ve kompozitlerin geliştirilmesi.

 • Moleküler organik ve inorganik ilaç dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi.

 • In-vitro Hücre Kültürü (sitotoksisite, biyouyumluluk, ELISA)

 • Hedefli siRNA, miRNA dağıtımı, gen taşınımı

 • Elektrokatalitik sensörler ile çevresel kirleticiler ve gıda kirleticilerinin teşhisi

 • Nanomalzemelere dayalı biyo-temelli ve biyo-entegre sistemler.

 • Nanobiyosensörlerin ve Sitosensörlerin (CTC'ler) Tasarımı